12018 Silopi MYO Performans Hedefleri TablosuTıklayınız2İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetler Tablosu 3Birim Performans Hedefi Tablosu 4Harcama Birimi Performans Tablosu   5Faaliyet-Proje Maliyet Tablosu   

17.01.2023