Sağlık ve Sağlık hizmetleri ile ilgili konularda yeterli bilgi düzeyine sahiptir.Sağlık muhasebesi ve sağlık maliyet yönetimi uygulaması yapılır.Sağlık mevzuatı, sağlık yönetimi, tıbbi terminoloji, sağlık kurumlarında kaynak planlaması, sağlık hizmetleri pazarlaması, tıbbi terminoloji ve sağlık mevzuatı donanımına sahiptir.Hastane otomasyon yöntemleri kullanılır.Sağlık sektörü ile ilgili bilgileri güncel tutar.Sağlık sektöründe karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi sahibidir.Sağlık sektöründe karşılaşılan sorunlara çözümler üretir.Sağlık kurallarını bilir ve sağlık kurallarına göre hazırlanır.Hastane yönetimi ile ilgili karar alabilecek bilgiye sahiptir.Sağlık muhasebesi ve maliyeti hesaplarını yapar.Sağlık hizmetlerinde görev ve mesuliyet alır.Hastane otomasyon yöntemlerini kullanır.Sağlık sistemlerinin sorunlarını bilir sorunlara yönelik çözümler üretir.Sağlık kurumlarında, hasta kabul, randevu, vezne, insan kaynakları, kalite birim, danışma faaliyetlerini yerine getirir.Sağlık hizmeti üreten, sunan işletmelerde görev alır.Takım çalışması olan birimlerde etkin biçimde çalışır.Yüklendiği sorumluluğu başarılı ve hızlı biçimde yerine getirir.Sağlık alanını ve alanın risklerini bilerek bağımsız kararlar alır.Sağlık kurumlarının bağlı olduğu resmi kurumları bilir.Sağlık kurumları ile ilgili güncel olayları takip eder.Sağlık kurumları işletmeciliği ile ilgili eğitim programlarını takip eder, sağlık kurumları ile ilgili gerekli olan bilgi kaynaklarına ulaşır.Hasta ve hekim arasında iletişim sağlar.Hasta gizliliği konusunda yetkindir.Hasta ve hasta yakınları ile iletişim kurar.Sağlık sektörüne has terminoloji bilgisine sahiptir.Sağlık kurumları yönetimi, sağlık yönetimi konularında yetkin bilgiye sahip olması gerektiğini bilir.Sağlık sektörünü iyi bilerek stratejik kararlar verir.

17.01.2023