Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmesi için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.  Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120'dır. Detaylı bilgi için:  http://sirnak.edu.tr/fakulte/muhendislik/KD81_yonetmelik.html

17.01.2023