Temel Öğrenim Çıktıları1.       Uluslararası ticaretin başlıca teorilerine ve terminolojisine vakıf olabilmek2.       Gümrük işlemlerine vakıf olabilmek3.       Uluslararası finans ve muhasebe bilgisini iş hayatına uygulayabilmek4.       Bilgisayar ve gerekli paket program kullanım becerisine sahip olabilmek5.       Avrupa Birliği ve Türkiye’nin dış ticaret yapısını analiz edebilmek6.       Uluslararası pazarlamanın temel mantığını kazandırabilmek7.       Dış ticaretin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları dikkate almak8.       Dış ticaret firmalarının karşılaşabileceği riskleri değerlendirme ve analiz edebilme becerisine sahip olabilmek9.       Uluslararası lojistik ve taşımacılık hizmetlerini yaptırabilmek ve takip edebilmek10.   Uluslararası platformlarda çalışabilecek nitelik ve yeterliliklere sahip olabilmek11.   Uluslararası alanda mesleki iletişim kurabilmek12.   Dış ticaret ile ilgili ulusal ve uluslar arası çerçevede güncel ve ekonomik gelişmeleri takip edebilmek

17.01.2023