1.       Lojistik biliminin temel kavramlarını anlayabilmek ve Lojistik Bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilmek2.       Temel Lojistik faaliyetleri bilmek ve bu konularda temel mevzuata vakıf olabilmek3.       Lojistik işletmelerinin varolma nedenlerini kavrayabilmek4.       Lojistik faaliyetlerin günümüzde izlediği gelişmeleri ve politikaları takip edebilmek5.       Lojistik ile ilgili alanlarda kullanılan belgelere vakıf olabilmek6.       Yeni pazarlama ve satış tekniklerine vakıf olabilmek7.       Lojistik ile ilgili mevzuatları takip etme ve uygulama yeteneği ile birlikte temel hukuk bilgisine sahip olabilmek8.       Lojistik alanında karmaşık sorunları analiz edebilmek ve sorunlara çok yönlü bakış açısı getirebilmek9.       Tedarik zinciri yönetim süreçlerine vakıf olabilmek10.   Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilmek11.   Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olabilmek12.   Dış Ticaret ve lojistik süreçlerini yönlendirebilecek yabancı dil bilgisine sahip olmak

17.01.2023