TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ   BİLGİKuramsal - UygulamalıPROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAYBankacılık ve Sigortacılık mesleklerinin temel kavramlarını anlama becerisine sahip olmak ve çalışma hayatında etkin bir şekilde kullanabilmek.11Bankacılık ve sigortacılık sektöründe ve genel olarak da finans sektöründe sorumluluk üstlenebilmek ve yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp, çalıştırabilecek niteliklere sahip olmak.11Çalıştıkları sektörde hukuki sorumlulukları yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edip uygulayacak bilgi ve donanıma sahip olmak.11Günlük ticari faaliyetlerde sorunlara karşı pratik çözüm bulmak ve doğru karar verme becerisini kazanmak.11İş yaşamında, etkin iletişim kuran ve ikna becerisine sahip, müşteri ilişkilerini etkin kurabilecek yeterliliğe sahip olmak.11Mesleği ile ilgili konularda, ferdi ve gerektiğinde ekip halinde çalışma becerisine sahip olmak ve sektörü ile ilgili yenilikleri takip ederek uygulayabilmek.11Mesleğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar kullanarak, mesleği ile ilgili çalışmalar yapabilmek, bilgi depolayabilmek ve bu bilgiyi yerinde ve etkin kullanabilmek.11Mesleki etik ilkelere uygun davranma bilincine sahip olmak.11Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden- sonuç ilişkisine göre değerlendirebilmek, hangi bilgiyi, nerede, ne zaman ve nasıl kullanacağını bilen, “Meslek Elemanı” niteliğine sahip olmak.11Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından, bankacılık ve sigortacılığın önemini anlamak ve doğru ifade edebilmek.11BECERİBilişsel - UygulamalıPROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAYBanka ve sigorta ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilme yeterliliğine sahip olmak.1,2-Bankacılık ve Sigortacılık mesleklerinin temel kavramlarını anlama becerisine sahip olmak ve çalışma hayatında etkin bir şekilde kullanabilmek.1,2-Bankacılık ve sigortacılık sektöründe ve genel olarak da finans sektöründe sorumluluk üstlenebilmek ve yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp, çalıştırabilecek niteliklere sahip olmak.1,2-Çalıştıkları sektörde hukuki sorumlulukları yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edip uygulayacak bilgi ve donanıma sahip olmak.1,2-Günlük ticari faaliyetlerde sorunlara karşı pratik çözüm bulmak ve doğru karar verme becerisini kazanmak.1,2-İş yaşamında, etkin iletişim kuran ve ikna becerisine sahip, müşteri ilişkilerini etkin kurabilecek yeterliliğe sahip olmak.1,2-Mesleği ile ilgili konularda, ferdi ve gerektiğinde ekip halinde çalışma becerisine sahip olmak ve sektörü ile ilgili yenilikleri takip ederek uygulayabilmek.1,2-Mesleğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar kullanarak, mesleği ile ilgili çalışmalar yapabilmek, bilgi depolayabilmek ve bu bilgiyi yerinde ve etkin kullanabilmek.1,2-Mesleki etik ilkelere uygun davranma bilincine sahip olmak.1,2-Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden- sonuç ilişkisine göre değerlendirebilmek, hangi bilgiyi, nerede, ne zaman ve nasıl kullanacağını bilen, “Meslek Elemanı” niteliğine sahip olmak.1,2-Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından, bankacılık ve sigortacılığın önemini anlamak ve doğru ifade edebilmek.1,2-YETKİNLİKBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme YetkinliğiPROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAYBankacılık ve sigortacılık sektöründe ve genel olarak da finans sektöründe sorumluluk üstlenebilmek ve yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp, çalıştırabilecek niteliklere sahip olmak.1,2,3-Çalıştıkları sektörde hukuki sorumlulukları yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edip uygulayacak bilgi ve donanıma sahip olmak.1,2,3-Günlük ticari faaliyetlerde sorunlara karşı pratik çözüm bulmak ve doğru karar verme becerisini kazanmak.1.2.3-İş yaşamında, etkin iletişim kuran ve ikna becerisine sahip, müşteri ilişkilerini etkin kurabilecek yeterliliğe sahip olmak.1,2,3-Mesleği ile ilgili konularda, ferdi ve gerektiğinde ekip halinde çalışma becerisine sahip olmak ve sektörü ile ilgili yenilikleri takip ederek uygulayabilmek.1,2,3-Mesleğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar kullanarak, mesleği ile ilgili çalışmalar yapabilmek, bilgi depolayabilmek ve bu bilgiyi yerinde ve etkin kullanabilmek.1,2,3-Mesleki etik ilkelere uygun davranma bilincine sahip olmak.1,2,3-Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden- sonuç ilişkisine göre değerlendirebilmek, hangi bilgiyi, nerede, ne zaman ve nasıl kullanacağını bilen, “Meslek Elemanı” niteliğine sahip olmak.1,2,3-Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından, bankacılık ve sigortacılığın önemini anlamak ve doğru ifade edebilmek.1,2,3-Banka ve sigorta ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilme yeterliliğine sahip olmak.1,2,3-Bankacılık ve Sigortacılık mesleklerinin temel kavramlarını anlama becerisine sahip olmak ve çalışma hayatında etkin bir şekilde kullanabilmek. -Öğrenme YetkinliğiPROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAYBanka ve sigorta ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilme yeterliliğine sahip olmak.1,2,3-Bankacılık ve Sigortacılık mesleklerinin temel kavramlarını anlama becerisine sahip olmak ve çalışma hayatında etkin bir şekilde kullanabilmek.1,2-Bankacılık ve sigortacılık sektöründe ve genel olarak da finans sektöründe sorumluluk üstlenebilmek ve yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp, çalıştırabilecek niteliklere sahip olmak.1,2,3-Çalıştıkları sektörde hukuki sorumlulukları yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edip uygulayacak bilgi ve donanıma sahip olmak.1,2,3-Günlük ticari faaliyetlerde sorunlara karşı pratik çözüm bulmak ve doğru karar verme becerisini kazanmak.1,2,3-İş yaşamında, etkin iletişim kuran ve ikna becerisine sahip, müşteri ilişkilerini etkin kurabilecek yeterliliğe sahip olmak.1,2,3-Mesleği ile ilgili konularda, ferdi ve gerektiğinde ekip halinde çalışma becerisine sahip olmak ve sektörü ile ilgili yenilikleri takip ederek uygulayabilmek.1,2,3-Mesleğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar kullanarak, mesleği ile ilgili çalışmalar yapabilmek, bilgi depolayabilmek ve bu bilgiyi yerinde ve etkin kullanabilmek.1,2,3-Mesleki etik ilkelere uygun davranma bilincine sahip olmak.1,2,3-Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden- sonuç ilişkisine göre değerlendirebilmek, hangi bilgiyi, nerede, ne zaman ve nasıl kullanacağını bilen, “Meslek Elemanı” niteliğine sahip olmak.1,2,3-Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından, bankacılık ve sigortacılığın önemini anlamak ve doğru ifade edebilmek.1,2,3-İletişim ve Sosyal YetkinlikPROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAYBanka ve sigorta ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilme yeterliliğine sahip olmak.1,2,4-Bankacılık ve Sigortacılık mesleklerinin temel kavramlarını anlama becerisine sahip olmak ve çalışma hayatında etkin bir şekilde kullanabilmek.4-Bankacılık ve sigortacılık sektöründe ve genel olarak da finans sektöründe sorumluluk üstlenebilmek ve yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp, çalıştırabilecek niteliklere sahip olmak.1,2,4-Çalıştıkları sektörde hukuki sorumlulukları yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edip uygulayacak bilgi ve donanıma sahip olmak.1,2,4-Günlük ticari faaliyetlerde sorunlara karşı pratik çözüm bulmak ve doğru karar verme becerisini kazanmak.1,2,4-İş yaşamında, etkin iletişim kuran ve ikna becerisine sahip, müşteri ilişkilerini etkin kurabilecek yeterliliğe sahip olmak.1,2,4-Mesleği ile ilgili konularda, ferdi ve gerektiğinde ekip halinde çalışma becerisine sahip olmak ve sektörü ile ilgili yenilikleri takip ederek uygulayabilmek.1,2,4-Mesleğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar kullanarak, mesleği ile ilgili çalışmalar yapabilmek, bilgi depolayabilmek ve bu bilgiyi yerinde ve etkin kullanabilmek.1,2,4-Mesleki etik ilkelere uygun davranma bilincine sahip olmak.1,2,4-Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden- sonuç ilişkisine göre değerlendirebilmek, hangi bilgiyi, nerede, ne zaman ve nasıl kullanacağını bilen, “Meslek Elemanı” niteliğine sahip olmak.1,2,4-Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından, bankacılık ve sigortacılığın önemini anlamak ve doğru ifade edebilmek.1,2,4-Yazılı ve sözlü iletişimde, Türk dilini etkin kullanabilmek.1,2,4-Alana Özgü YetkinlikPROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAYBanka ve sigorta ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilme yeterliliğine sahip olmak.1,2-Bankacılık ve Sigortacılık mesleklerinin temel kavramlarını anlama becerisine sahip olmak ve çalışma hayatında etkin bir şekilde kullanabilmek.1,2-Bankacılık ve sigortacılık sektöründe ve genel olarak da finans sektöründe sorumluluk üstlenebilmek ve yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp, çalıştırabilecek niteliklere sahip olmak.1,2-Çalıştıkları sektörde hukuki sorumlulukları yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edip uygulayacak bilgi ve donanıma sahip olmak.1,2-Günlük ticari faaliyetlerde sorunlara karşı pratik çözüm bulmak ve doğru karar verme becerisini kazanmak.1,2-İş yaşamında, etkin iletişim kuran ve ikna becerisine sahip, müşteri ilişkilerini etkin kurabilecek yeterliliğe sahip olmak.1,2-Mesleği ile ilgili konularda, ferdi ve gerektiğinde ekip halinde çalışma becerisine sahip olmak ve sektörü ile ilgili yenilikleri takip ederek uygulayabilmek.1,2-Mesleğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar kullanarak, mesleği ile ilgili çalışmalar yapabilmek, bilgi depolayabilmek ve bu bilgiyi yerinde ve etkin kullanabilmek.1-Mesleki etik ilkelere uygun davranma bilincine sahip olmak.1,2-Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden- sonuç ilişkisine göre değerlendirebilmek, hangi bilgiyi, nerede, ne zaman ve nasıl kullanacağını bilen, “Meslek Elemanı” niteliğine sahip olmak.1,2-Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından, bankacılık ve sigortacılığın önemini anlamak ve doğru ifade edebilmek.1,2-

17.01.2023