İç Kontrol Risk Yönetim Ekibia) Birimin amaç, hedef, faaliyet ve projelerini etkileyebilecek risklere yönelik Birim Risk Stratejisi Belgesinin her yıl 31 Ekim tarihine kadar hazırlanmasını sağlayarak bununla birlikte diğer ilgili raporları İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından belirlenecek periyotlarla gözden geçirerek, Risk Belirleme Komisyonuna gönderir.b) Hazırlanan Birim Risk Envanteri uyarınca çalışanların üzerine düşen görevler konusunda birim çalışanlarını bilgilendirir.c) Birim Risk Envanteri Belgesinin uygulanmasını ve kontrolünü sağlar.d) Birim Risk Yönetim Ekibinin toplantılarına katılır.e) Birimin karşılaşabileceği riskler ile ilgili olarak gerek gördüğü her türlü eylem kararını alır ve uygular. f) Birimin hedeflerini etkileyebilecek risklerin tespit edilmesini koordine eder ve rehberlik hizmeti sağlar. Tespit edilen riskleri alt birimlerin bilgi ve uzmanlıklarından yararlanarak faaliyetleri ile eşleştirir ve tüm önemli konuların ele alınmasını sağlar.g) Birime bağlı ünitelerin raporladıkları riskleri birim düzeyinde izler. Mevcut risklerdeki değişiklikleri ve varsa yeni riskleri değerlendirerek birim yöneticisinin uygun görüşünü alarak Risk Belirleme Komisyonuna raporlar. h) Risk Belirleme Komisyonu ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun görüşleri, tavsiyeleri ve kararları doğrultusunda Birime bağlı ünitelere geri bildirim sağlar.ı) Birimin risk yönetimiyle ilgili eğitim ihtiyaçlarını tespit eder.i) Risk Alma ve Kabullenme Seviyesinin Altındaki Riskler ile risk alma ve kabullenme seviyesinin üzerindeki riskleri tespit etmek.j) Birime ait risklerin önlenmesi veya gerçekleşmesi halinde olumsuz sonuçların giderilmesi için maliyet analizlerini yapar.k) Birim risk yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlar.l) İdarenin risk stratejisine uygun olarak; birime bağlı ünitelerin faaliyetlerine ait riskleri, yeni tespit edilen riskleri, risk puanı değişenleri ve bunları azaltmakta kullanılan kontrolleri belirleyerek, Risk Haritasını düzenler ve Risk Belirleme Komisyonuna raporlar.  SIRA NO                      ADI SOYADI                     ÜNVANI GÖREVİ 1Erkan UZUNMüdür Yrd.Başkan2Zekeriya YILMAZÖğretim GörevlisiÜye3Talha BAYIRÖğretim GörevlisiÜye4M. Nedim UYGURÖğretim GörevlisiÜye5Cahit ÇAĞLINÖğretim GörevlisiÜye

17.01.2023