İç Kontrol Risk Belirleme KomisyonuRisk değerlendirmesi, belirlenmiş stratejik amaç ve hedeflerine ulaşma yolunda karşılaşabileceği muhtemel riskleri tespit etmek, tespit edilen risklerin fayda-maliyet, maliyet-etkinlik veya gerek görülen diğer yöntemlerle analiz edilerek belirlenen ve önceliklendirilen risklerin nasıl yönetileceği ve bunlara ilişkin geliştirilen kontrol faaliyetleri ile ilgilidir.Amaç ve hedeflerimize ulaşmayı engelleyebilecek içeriden veya dışarıdan kaynaklanan çeşitli risklerle karşılaşılabilmektedir. Bu risklere karşı hazırlıklı olmak ve risk değerlendirmesi yapmanın gerektiği düşünülmektedir. Risk değerlemesinin ön koşulu Meslek Yüksekokulumuzun amaç ve hedeflerinin açık, net ve tutarlı biçimde belirlenmiş olması ile mümkündür. Risk değerlendirmesi yönteminin kapsamı ve uygulanacağı faaliyet alanları belirlenmeden önce kurumsal amaç ve hedefler tespit edilmelidir. Risk değerlendirmesi iç kontrol sisteminin bileşenlerinden biri olup iç kontrol faaliyeti risk esaslı olarak gerçekleştirilmelidir. Bu sebeple, riskli alanların belirlenmesi ve kontrol faaliyetlerinin bu alanlarda yoğunlaştırılması iç kontrol sisteminin başarısı açısından önemli bir husus olarak görülmektedir.İç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmalarının, üst yöneticinin liderliği ve gözetiminde, Üniversitemizin teknik desteği ve koordinatörlüğünde ve harcama birimlerinin katılımıyla yürütülmesi gerektiğine ilişkin farkındalık oluşturulacaktır. SIRA NO                      ADI SOYADIÜNVANI GÖREVİ 1Hasan OSMANOĞLUMüdür V.Komisyon Başkanı2Erkan UUZUNMüdür YardımcısıÜye3Zekeriya YILMAZBölüm BaşkanıÜye4Kamuran YILDIZBölüm BaşkanıÜye5Ali OSMANOĞLUBölüm BaşkanıÜye6Tuğçe GÜZELYURTBölüm BaşkanıÜye 

17.01.2023