Kazanılan Derecenin Gereklilikleri ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmesi için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.  Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120'dır. Öğrencilerin aynı zamanda Zorunlu Stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.(Şırnak Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği )

17.01.2023