Program ProfiliDış ticaret sorumlusu olarak yetişecek kişilere,temel dış ticaret bilgilerinin verilmesi amaçlanmıştır. Genel dış ticaret bilgilerinin yanısıra firma içi iş akışına hakim olabilmeleri amacıyla muhasebe, finanman, lojistik, vb. gibi alanlarda temel mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır. Bunların yanısıra uluslararası prenzatbl, aktif ve girişimci ruha sahip olabilmeleri için gereli bilgi ve beceri kazandırlmaya çalışılmaktadır. Ayrıca Dış Ticaret Programı 5. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır. Amaca göre yetiştirilmeye çalışılan öğrencileri dış ticaret sorumlusu olarak ihracat ve ithalat yapan özel ve kamu sektörüne kazandırmak.

17.01.2023