Önceki Öğrenmenin TanınmasıBölüme yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan alıp başardığı ve üzerinden 10 yılı geçmemiş derslerin muafiyet ve intibak esaslarını belirleyen Şırnak Üniversitesi Muafiyet ve İnitbak İşlemleri Yönergesine tabidirler. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ MAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

17.01.2023