Temel Öğrenim Çıktıları1.       Bankacılık ve Sigortacılık mesleklerinin temel kavramlarını anlama becerisine sahip olmak ve çalışma hayatında etkin bir şekilde kullanabilmek.2.       Mesleği ile ilgili konularda, ferdi ve gerektiğinde ekip halinde çalışma becerisine sahip olmak ve sektörü ile ilgili yenilikleri takip ederek uygulayabilmek.3.       Çalıştıkları sektörde hukuki sorumlulukları yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edip uygulayacak bilgi ve donanıma sahip olmak.4.       Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından, bankacılık ve sigortacılığın önemini anlamak ve doğru ifade edebilmek.5.       Mesleğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar kullanarak, mesleği ile ilgili çalışmalar yapabilmek, bilgi depolayabilmek ve bu bilgiyi yerinde ve etkin kullanabilmek.6.       Günlük ticari faaliyetlerde sorunlara karşı pratik çözüm bulmak ve doğru karar verme becerisini kazanmak.7.       Bankacılık ve sigortacılık sektöründe ve genel olarak da finans sektöründe sorumluluk üstlenebilmek ve yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp, çalıştırabilecek niteliklere sahip olmak.8.       Banka ve sigorta ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilme yeterliliğine sahip olmak.9.       İş yaşamında, etkin iletişim kuran ve ikna becerisine sahip, müşteri ilişkilerini etkin kurabilecek yeterliliğe sahip olmak.10.   Mesleki etik ilkelere uygun davranma bilincine sahip olmak.11.   Yazılı ve sözlü iletişimde, Türk dilini etkin kullanabilmek.12.   Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden- sonuç ilişkisine göre değerlendirebilmek, hangi bilgiyi, nerede, ne zaman ve nasıl kullanacağını bilen, “Meslek Elemanı” niteliğine sahip olmak

17.01.2023