2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Lojistik alanında önlisans diploması verilir.ISCED Bölüm Kodu:345-Yönetim ve OrganizasyonISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 5, Categorisi (Profili): 55, Alt Categorisi: 554 - Mesleki eğitim ağırlıklı önlisans derecesiTürkiye Yükseköğretim  Yeterlilikler Çerçevesi Yeterlilik Türü (profili): Mesleki eğitim ağırlıklı önlisans derecesi

17.01.2023