KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİÇOCUK GELİŞİMİ programı 120 AKT'den oluşan 2 yıllık (4 yarıyıl) bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)” nde tanımlanan “Kısa Düzey (Short Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” nde  tanımlanan 5. düzey yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS koşullarını ve düzey yeterliliklerini ayni zamanda “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan 5. düzey yeterliliklerini sağlamaktadır.ÇOCUK GELİŞİMİ önlisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde kısa düzey, TYYÇ’de beşinci düzey), mesleki eğitim ve uygulama ağırlıklı bir önlisans programı olup, özellikle, iş dünyasının ilgili olduğu alan ve düzeyde ihtiyaçlarını karşılamak ve mezunlarına bu alanda istihdama yönelik temel düzeyde bilgi ve pratik uygulama yeterliliklerini kazandırmak için tasarlanmıştır.  Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ,  “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre  sınıflandırması ve eğitim alan kodları aşağıda verilmiştir:•ISCED Eğitim Alan Kodu: 72 - Sağlık•ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 5, Categorisi (Profili): 55, Alt Categorisi: 554 - Mesleki eğitim ağırlıklı önlisans derecesi•Türkiye Yükseköğretim  Yeterlilikler Çerçevesi Temel Alan Kodu: 72 - Sağlık•Türkiye Yükseköğretim  Yeterlilikler Çerçevesi Yeterlilik Türü (profili): Mesleki eğitim ağırlıklı önlisans derecesi

17.01.2023