YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ                                                        Lojistik Programı Programın SeviyesiÖnlisansProgramın Süresi2 yılProgramın Amacı    Lojistik programının amacı, çağdaş bilgi ve tekniklere sahip, gerek ulusal gerekse uluslar arası iş hayatına çözümler üretebilecek, devlet ve özel kurumların daha etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak, profesyonel iş ortamının gerektirdiği niteliklere sahip, günün hızla değişen şartlarına uyum sağlayabilecek Kamu ve Özel sektöre yönetici ve eleman yetiştirmektir.Programın Kazanımları  Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, günümüzün önde gelen alanı olan lojistik sektörünün sürekli yenilenen bilgi ve beceri donanımını edinecek, mesleki terminolojiyi alanda kullanabilecek ve alanda önlisans seviyesinde bilgi sahibi olacaktır.Programın İstihdam Alanları                              Programdan mezun olan öğrenciler güncel konularla zenginleştirilmiş alan içi eğitimlerini aldıktan sonra "lojistik uzmanı" sıfatını kazanacaklardır. Endüstrinin, nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurulan Lojistik programı, çok geniş çalışma alanına sahiptir. Lojistik sektörünün lojistik hizmet verenler, lojistik hizmet alanlar ve düzenlemeleri yapanlar olmak üzere üç ana boyutu vardır. Lojistik bölümünden mezun olan öğrenciler hem lojistik hizmet veren, hem lojistik hizmet alan, hem de lojistik uygulamaları düzenleyen kurumlarda istihdam imkânlarına sahip olacaktırlar. Lojistik Önlisans programından mezun olan öğrenciler imalat işletmelerinin tedarik temin, satın alma, üretim, pazarlama ve dağıtım birimlerinde görev alabilirler. Aynı zamanda perakende ve hizmet işletmelerinin tedarik temin, stok ve dağıtım birimlerinde çalışabilirler. Ayrıca dikey geçiş yaparak lisans eğitimlerini tamamlayan mezunlar lisansüstü eğitimleriyle birlikte istihdam imkânı bulabilirler.Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler;·        Havacılık İşletmeciliği·        İşletme,·        Lojistik Yönetimi,·        Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği,·        Teknoloji ve Bilgi Yönetimi·        Ulaştırma ve Lojistik,·        Uluslararası Finans,·        Uluslararası Finans ve Bankacılık·        Uluslararası Lojistik,·        Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık,·        Uluslararası Lojistik Yönetimi,·        Uluslararası Ticaret Lojistik ve İşletmecilik·        Uluslararası Ticaret,·        Uluslararası Ticaret ve Lojistik,·        Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

17.01.2023