FİNANS BANKACILIK ve SİGORTALIK BÖLÜMÜ                                               Bankacılık ve Sigortacılık Programı Programın Seviyesi Önlisans Programın Süresi 2 yıl Programın Amacı    Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programının temel amacı, bankacılık ve sigortacılık alanlarında bilgiyle donatılmış uzman yetiştirmektir. Ayrıca, uygun olarak hazırlanan ders ve sınav programlarıyla, Sermaye Piyasasında faaliyet gösteren birimlerin, bankaların, sigorta şirketlerinin açtığı sınavlara öğrencileri hazırlama amacı da güdülmektedir. Programın Kazanımları        Bankacılık ve Sigortacılık Programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, yetişmiş işgücü potansiyeli olarak, bankacılık ve sigortacılık sektörlerine katkı sağlamaları ve sektörle ilgili ulusal ve uluslararası platformda yaşanan güncel gelişmeleri takip eden iletişim becerisi yüksek, özgüveni tam, girişimci ve yenilikçi uzmanlar olarak hizmet verme niteliklerine kavuşacaklardır. Uluslararası boyutlarda faaliyet gösteren Bankacılık ve Sigortacılık sektörleri; aynı zamanda yabacı dil bilen ve yabancı dil ile işletme eğitimi almış nitelikli yönetici ve yönetici yardımcısı ihtiyacını karşılayabilecektir. Öğrenciler tüm işletme disiplinleri ile ilgili bilgilerin yanı sıra bankacılığa ya da sigortacılığa özgü temel bilgileri de aldığından zaman içinde başarıları ölçüsünde ve kendilerini geliştirmelerine bağlı olarak daha üst kademe yöneticiliğine de yükselebilme yeteneğine sahip olacaklardır. Programın İstihdam  Alanları                             Programdan mezun olan öğrenciler, kamu ve özel bankalar, sigorta şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları, uluslararası denetim şirketleri, kamu finans kurumları ve benzeri kurum ve kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptirler. Ayrıca mezun öğrenciler, tüm şirketlerde, KOBİ’lerde ve finans kuruluşlarında çalışma olanağı bulabilmektedirler. Çünkü verilecek eğitim, reel kesim firmaları ile finansal şirketlerin çalışma konularına uyum sağlayacak şekilde belirlenmiştir.Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler; AktüeryaSermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme Aktüerya BilimleriSermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Aktüerya ve Risk YönetimiSigortacılık BankacılıkSigortacılık ve Risk Yönetimi Bankacılık ve FinansSigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bankacılık ve FinansmanUluslararası Finans Bankacılık ve SigortacılıkUluslararası Finans ve BankacılıkEkonometriUluslararası İşletmeEkonomiUluslararası İşletmecilikEkonomi ve FinansUluslararası İşletmecilik ve TicaretFinansla EkonometriUluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik İktisatUluslararası Ticaret İşletmeUluslararası Ticaret ve Finans İşletme EnformatiğiUluslararası Ticaret ve Finansman İşletme-EkonomiUluslararası Ticaret ve İşletmecilik Lojistik YönetimiUluslararası Ticaret ve Lojistik Sermaye Piyasası 

17.01.2023