ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜÇocuk Gelişimi ProgramıBÖLÜM PROFİLİProgramın SeviyesiÖnlisansProgramın Süresi:2 YılProgramın Amacı: Programın amacı;Çocuk Gelişimi Programı, çocukların sağlıklı bir ortamda yaşayabilmeleri için eğitime, sağlığa ve danışmanlığa duyulan ihtiyacı karşılamak amacı ile kurulmuş bir ön lisans programıdır. Programın amacı, 0-18 yaş normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan ve dezavantajlı çocukların gelişimini, eğitimini, bakımını destekleyici eğitim programı ile bu alanda çocuğa, aileye ve topluma hizmet sunan tüm birimlere, nitelikli meslek elemanı yetiştirir.Programın Kazanımları:Eğitim, sağlık ve bakım hizmetleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmek. Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli yöntem, teknik hizmet ve teknolojileri belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen, hoşgörülü, sabırlı ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip meslek elemanları yetiştirmek. Ayrıca; evrensel, kültürel değerlere, mesleki etik yeterlilik ve bilincine sahip, bireysel ve mesleki alanda yaşam boyu öğrenme bilinci ile bilim ve teknolojideki sektörel gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen geliştiren, güvenlik, sağlık ve çevre koruma önlemleri ile konusunda bilgi, beceri, yeterlilik ve bilince sahip bireyler yetiştirmektir.Çocuk Gelişimi DGS Geçiş olanakları:Mezunlar ayrıca ‘Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön lisans Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik’ hükümlerinden yararlanarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı (DGS) ile Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği ve Sosyal Hizmetler lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilirler.İstihdam AlanlarıÇocuk Gelişimi program mezunları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve resmi anaokulları, anasınıfları, özel eğitim sınıfları, rehabilitasyon merkezleri; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kreş, çocuk yuvaları, gündüz bakımevleri; hastanelerde çocuk kliniklerinin oyun odalarında; 21 Haziran 2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan ''Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Yapılmasına Dair Tüzük'' ile ceza infaz kurumlarında çalışabilirler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı özel kreş, gündüz bakımevi; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel okul öncesi eğitim kurumları açma yetkisine sahiptirler. Bunun dışında, sivil toplum örgütlerinde de istihdam edilebilmektedirler. Çocukların devlet korumasına alındığı mülteci merkezlerinde, sosyal çalışma gerektiren çeşitli projelerde, Unicef gibi uluslararası organizasyonlarda ve gönüllü yardım kuruluşlarında yönetici, bakım uzmanı vb. görevlerde bulunabilirler.

17.01.2023