ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ SİLOPİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ADAY ÖĞRENCİÖğrenim ücreti;Çocuk Gelişimi Programını tercih edecek adaylar herhangi bir öğrenim ücreti ödememektedir. Eğitim ve öğretim modeli:Çocuk Gelişimi Programında eğitim-öğretim yüz yüze ve tam zamanlı olarak verilmektedir. Program ön lisans düzeyinde, iki yıl süreli, teorik ve okul uygulamasına dayalı pratik eğitim vermektedir. Eğitim dili Türkçedir. Programdayaz staj uygulaması bulunmamaktadır. Uygulama dersleri Silopi ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında yapılmaktadır. Yükseköğretim programının bağlı bulunduğu birimin yeri:Çocuk Gelişimi Programının bağlı olduğu yükseköğretim kurumu Şırnak Üniversitesine bağlı Silopi Meslek Yüksekokulu’dur. Birim, Şırnak ilinin Silopi ilçe merkezinde bulunmaktadır. Eğitim ve öğretimin gerçekleştirildiği yer:Eğitim ve öğretim Şırnak iline bağlı Silopi ilçesinde gerçekleştirilmektedir. Yurt ve barınma imkânları:Silopi Meslek Yüksekokulu’nun bulunduğu Şırnak/Silopi’de yurt imkânı bulunmamaktadır. Silopi ilçesinde öğrenciler barınma ihtiyaçlarını kendi imkânlarıyla gidermektedirler. Burs imkânları:Şırnak Üniversitesi, kayıtlı öğrencilerine belirli kontenjanlar dâhilinde çeşitli burs imkânları sunmaktadır.  İndirim İmkânları:Çocuk Gelişimi Programını tercih edecek adaylar herhangi bir öğrenim ücreti ödememektedir.  

17.01.2023