ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ SİLOPİ MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK VE SİGORTACILIKPROGRAMI ADAY ÖĞRENCİÖğrenim ücreti;Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünü tercih edecek adaylar herhangi bir öğrenim ücreti ödememektedir. Eğitim ve öğretim modeli:Bankacılık ve Sigortacılık programında eğitim-öğretim yüz yüze ve tam zamanlı olarak verilmektedir. Program ön lisans düzeyinde, iki yıl süreli, teoriye dayalı pratik eğitim vermektedir. Eğitim dili Türkçedir. Programda 30 iş günü zorunlu yaz staj uygulaması bulunmaktadır.  Yükseköğretim programının bağlı bulunduğu birimin yeri:Bankacılık ve Sigortacılık programının bağlı olduğu yükseköğretim kurumu Şırnak Üniversitesi, Silopi Meslek Yüksekokulu’dur. Birim, Şırnak ilinin Silopi ilçe merkezinde bulunmaktadır. Eğitim ve öğretimin gerçekleştirildiği yer:Eğitim ve öğretim Şırnak- Silopi ilçe kampüsünde gerçekleştirilmektedir. Yurt ve barınma imkânları:Silopi Meslek Yüksekokulu’nun bulunduğu Silopi merkez ilçesinde KYK’ye bağlı ve özel yurt imkânı bulunmamaktadır. Öğrenciler kendi imkanları ile barınmaktadır. Burs imkânları:Meslek Yüksekokulumuzda belirli bir kontejan dahilinde yemek bursu verilmektedir.  İndirim İmkânları:Programımız tamamı ile ücretsizdir.  

17.01.2023