Sevgili Öğrencilerimiz,Silopi Meslek Yüksekokulumuz, 05.05.2011 tarihinde Şırnak Üniversitesine bağlı olarak; 1 Program, 74 Öğrenci ve 4 Akademik 3 İdari Personel ile Eğitim Öğretim sürecine başlamıştır. Kuruluşundan günümüze, öğrenci ve öğretim elemanı sayıları sürekli artarak ve Şırnak Üniversitesinin vizyon, misyon ve Temel Hedefleri doğrultusunda, düzeyli, özverili ve kararlı bir Meslek Yüksekokulu olarak eğitim ve öğretimini sürdürmektedir. Üniversite eğitimi öğrencilerin sadece temel ve mesleki bilgilerin alındığı bir yer değil aynı zamanda öğrencilerin hayata daha iyi hazırlandıkları, küresel bir dünyada yaşadığımız rekabetin giderek arttığı, bilimin, bilginin, teknolojinin öne çıktığı günümüzde, sizlerin bu yarışı başarılı bir şekilde sürdürebilmeniz için elimizden geleni yapmak bizim asıl görevimizdir. Bu bağlamda Üniversitemiz Meslek Yüksekokulumuzun çalışanlarıyla, öğrencileriyle ve öğretim elemanlarıyla mesleğine, bilgisine, ülkesine ve insanlığa değer katan, yenilikçi, rekabetçi ve değer ölçülerine sahip birer birey yetiştireceğimize inanıyorum.Meslek Yüksekokulu olarak; çağdaş uygarlığın gerektirdiği her türlü donanıma sahip, kendi alanındaki yeniliklere uyum sağlayabilen, toplumun artan bilgi gereksinimini karşılayabilen, iş dünyasının taleplerine cevap verebilen, onların istediği doğrultuda bilgi ve beceri sahibi, yetenekli ve girişimci elemanlar yetiştirmek amaçlarıyla eğitim faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.Yüksekokulumuzdan kuruluşundan günümüze öğrenci eğitim–öğretimlerini tamamlayarak 340 mezun olmuştur. Halen 4 bölümümüzde toplam 4 programımız bulunmaktadır. Birinci öğretim kapsamında öğrenci eğitimlerini sürdürmektedir. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Yüksekokulumuza ÖSYM tarafından toplam  65 ( 26 kız, 39 erkek) öğrenci yerleştirilmiştir. Üniversitemizin fiziksel altyapısına uygun, bölgenin ve ülkenin küresel ölçekte gelişimine paralel,  olarak yeni programların açılması ve öğrenci sayısının artırılması planlanmaktadır.Meslek Yüksekokulumuz verdiği eğitim ve öğretimle hedeflediği yüksek kalite standartlarıyla mezunlarına uygulama becerisi kazandırma yetkinliği ile ulusal ve uluslararası düzeyde adından söz ettiren, iş dünyası ile işbirliği içinde geleceğin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik, etkili çözümler üreten, takım çalışmasını teşvik eden, iletişime ve yeniliğe açık bir meslek yüksekokulu olmayı hedeflemiştir.Bu doğrultuda görev yapan tüm personelimizi tebrik ediyor,  öğrencilerimize başarılar diliyorum.Saygı ve Sevgilerimle,                                                                                                                                                      Dr.Öğr. Üyesi Hasan OSMANOĞLU                                                                                                                                                                               Müdür

17.01.2023