EBYS  Üzerinden Gelen Evrak Kaydetme İşlemi İçin TıklayınızEBYS  Üzerinden Giden Evrak Kaydetme İşlemi İçin  TıklayınızYüksekokul Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Toplanma İşlemi için TıklayınızYüksekokul Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi İşlemi için TıklayınızYüksekokul Yönetim Kurulunun Toplanma İşlemi için Tıklayınızİdari Personel Senelik ve Mazeret İzin İşlemi için TıklayınızAkademik Personel Senelik ve Mazeret İzin İşlemi için TıklayınızPersonel Sıhhi İzin İşlemi için TıklayınızPersonel Doğum İzni İşlemi için TıklayınızPersonel Babalık İzin İşlemi için TıklayınızPersonel Evlilik ve Ölüm İzin İşlemi için TıklayınızPersonel Refakat İzni İşlemi için TıklayınızPersonel Aylıksız İzin İşlemi için TıklayınızPersonel Yurtdışı Yıllık İzin İşlemi için TıklayınızÖğretim Görevlisi Görev Süresi Yenileme İşlemi için TıklayınızDoktor Öğretim Üyesi Görev Süresi Yenileme İşlemi için TıklayınızÖğretim Görevlisi Kadrosuna Açıktan ve Naklen Atanma İş Süreci için TıklayınızDoktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Açıktan ve Naklen Atanma İşlemi için TıklayınızÖğretim Elemanı 39. Madde Kapsamında Yurtiçinde Görevlendirme İşlemi için TıklayınızÖğretim Elemanı 39. Madde Kapsamında Yurtdışında Görevlendirme İşlemi için TıklayınızBölüm Başkanı Ataması İşlemi için TıklayınızBölüm Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Toplanma İşlemi için TıklayınızÖğrenci Belgesi İşlemi için TıklayınızÖğrenci Not Durum Belgesi İşlemi için TıklayınızÖğrenci Ders Muafiyeti İşlemi için TıklayınızÖğrenci Yatay Geçiş İşlemi ( EK-1 Madde) için TıklayınızÖğrenci Başarı Durumuna Göre Yatay Geçiş İşlemi için TıklayınızÖğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi için TıklayınızÖğrenci Kayıt Sildirme İşlemi için TıklayınızÖğrenci Maddi Hata İşlemi için TıklayınızÖğretim Elemanı Maddi Hata İşlemi için TıklayınızÖğrenci Mazeret Sınavı İşlemi için TıklayınızÖğrenci Teknik Gezi İşlemi için TıklayınızOkutulacak Derslerin Belirlenmesi İşlemi için TıklayınızOkutulacak Dersleri Yürütecek Öğretim Elemanlarının Belirlenmesi İşlemi için TıklayınızDers Vermek Üzere Öğretim Elemanı Görevlendirmesi İşlemi için TıklayınızÖğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi için TıklayınızÖğrencinin Üzerinden Açılmayan Seçmeli Dersin Silinmesi İşlemi için TıklayınızÖğrenci Staj İşlemi için TıklayınızÖğrenci Staj Değerlendirme İşlemi için TıklayınızYüzde Ona Giren Öğrencileri Belirleme İşlemi için TıklayınızÖğrenci Tek Ders Sınavı İşlemi için TıklayınızÖğrenci Mezuniyet İşlemi için TıklayınızÖğrenci Geçici Mezuniyet Belgesi İşlemi için TıklayınızÖğrenci Diploma İşlemi için TıklayınızÖğrenci Transkript Belgesi İşlemi için TıklayınızÖğrenci Diploma Teslimi İşlemi için TıklayınızÖğrenci Diploma 2. Nüsha İşlemi için TıklayınızÖğrencinin Yaz Okulunda Başka Üniversitelerden Ders Alma İşlemi için TıklayınızÖğrenci Erasmus Değişim Programına Katılma İşlemi için TıklayınızÖğrenci Farabi Değişim Programına Katılma İşlemi için TıklayınızÖğrenci Mevlana Değişim Programına Katılma İşlemi için TıklayınızÖğrenci Harç İade İşlemi için TıklayınızÖğretim Elemanı Ders Telafisi İşlemi için TıklayınızKısmi Zamanlı Statüde Çalışacak Öğrencilerin Belirlenmesi İşlemi için TıklayınızYemek Yardımından Faydalanacak Öğrencilerin Belirlenmesi İşlemi için TıklayınızBütçe Hazırlama İşlemi için TıklayınızPersonel Maaş İşlemi için TıklayınızPersonel Kısıt Maaş İşlemi için TıklayınızÖğretim Elemanı Ek Ders Ücreti Ödeme İşlemi için TıklayınızPersonel Fazla Çalışma Mesai Ücreti Ödeme İşlemi için TıklayınızYurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu İşlemi için TıklayınızPersonel Sürekli Görev Yolluğu Ödeme İşlemi için TıklayınızDoğrudan Temin Yolu İle Satın Alma İşlemi için TıklayınızPersonel Emeklilik İşlemi için TıklayınızPersonel Doğum Yardımı Ödeneği İşlemi için TıklayınızPersonel Ölüm Yardımı Ödeneği İşlemi için TıklayınızSu Faturası Ödeme İşlemi için TıklayınızTelefon Faturası Ödeme İşlemi için TıklayınızPersonel Giyecek Yardımı Ödeme İşlemi için TıklayınızSatın Alınan Taşınırların Giriş İşlemi için TıklayınızTüketim Suretiyle Malzeme Çıkış İşlemi için TıklayınızTaşınır Kayıttan Düşme İşlemi için TıklayınızTaşınır Devretme İşlemi için TıklayınızTaşınır Yıl Sonu İşlemi için TıklayınızTaşınır Zimmet İade İşlemi için Tıklayınız    

17.01.2023