SİLOPİ MESLEK YÜKSEKOKULUHASSAS GÖREVLERİ VE GÖREVLİ PERSONELLERİHassas GörevlerHassas Görevi olan PersonelBağlı olduğu BirimSorumlu YöneticiGörevlerin Yerine Getirilmemesinin SonuçlarıMeslek Yüksekokulumuz Akademik ve İdari Personelinin özlük işleri.Kerem TELLİOĞLUMYO SekreterliğiAbdullah DENİZMaddi-manevi sorunlar ve itibar kaybı.Kurumlar arası ve kurum içi günlü, ivedi ve gizli yazışmalarıKerem TELLİOĞLUMYO SekreterliğiAbdullah DENİZMaddi ve manevi zararın oluşmasıBilgi Edinme başvurularının zamanında cevaplandırılması.Abdullah DENİZMYO MüdürlüğüHasan OSMANOĞLUHukuki sonuçlarKurumlar arası, kurum içi uyum ve koordinasyonunun sağlanması.Abdullah DENİZMYO SekreterliğiHasan OSMANOĞLUİtibar kaybıFaaliyetlerin duyurulması açısından internet erişiminin kullanımının sağlanması.Kerem TELLİOĞLUMYO SekreterliğiAbdullah DENİZİş ve işlemlerin aksamasıAkademik ve İdari personel otomasyon sisteminin güncel ve aktif tutulması.İlgili Akademik Personel ve Kerem TELLİOĞLUMYO SekreterliğiAbdullah DENİZİtibar kaybıFaaliyet Raporlarının  hazırlanması ve yayınlanması.Abdullah DENİZMYO SekreterliğiAbdullah DENİZGelişim sürecinin takip edilememesiBütçe Planlarının hazırlanması.Abdullah DENİZMYO MüdürlüğüHasan OSMANOĞLUBütçe sıkıntısı ve uyumsuz bütçe sonuçların ortaya çıkmasıAkademik Personel alımı durumunda aranacak vasıfların ihtiyaca en iyi cevap vereceği şekilde tespit edilmesi.Bölüm BaşkanlıklarıMYO MüdürlüğüHasan OSMANOĞLUEğitim kalitesinin değişmesiAkademik Birim ve Kurullarının oluşturularak Kanun, Yönetmelik ve yönergeler doğrultusunda işlemesini ve kayıtlarının usul ve esaslar çerçevesinde tutulmasıKurul Üyeleri ve Kerem TELLİOĞLUMYO Müdürlüğü ve SekreterliğiHasan OSMANOĞLUAbdullah DENİZHukuki sonuçlarEğitim - Öğretime yönelik tüm fiziki yapının ve mevcut yerleşkenin sürekli ve en iyi şekilde eğitim –öğretime hazır bulundurulması.Abdullah DENİZMYO MüdürlüğüHasan OSMANOĞLUEğitim ve Öğretimin aksamasıOrtak kullanılan hizmet alanlarının (yemekhane vb.) insan sağlığı için uygun ve daima temiz olması.Kerem TELLİOĞLUMYO SekreterliğiAbdullah DENİZSağlık ve itibar kaybıÖzel eğitimi ve teknik personeli ilgilendiren iş ve işlemlerin yetkili personel tarafından yapılmasını sağlamak.Kerem TELLİOĞLUMYO SekreterliğiAbdullah DENİZİşin düzensizliği ve tehlike içerirGüvenliğin kamu ve yönetmelikler doğrultusunda 24 saat esası ile sürdürmek.Abdullah DENİZ ve Güvenlik PersoneliMYO MüdürlüğüHasan OSMANOĞLUMaddi, manevi, hukuki sorunlar ve itibar kaybı.Enerji, su, iletişim gibi hizmetlerinin devamlılığını sağlamakAbdullah DENİZMYO MüdürlüğüHasan OSMANOĞLUİş aksamasıPersonelin moral ve motivasyonunu en üst seviyede tutmak için tedbirler almak.Abdullah DENİZMYO MüdürlüğüHasan OSMANOĞLUİş akışının aksamasıMaaş ve keseneklerin zamanında aksatılmadan girilmesini sağlamak.Kerem TELLİOĞLUMYO SekreterliğiAbdullah DENİZCezai işlem ve maddi kayıpÖğrenci staj primlerinin zamanında ödenmesi işlemi.Kerem TELLİOĞLUMYO SekreterliğiAbdullah DENİZCezai işlem ve maddi kayıpSatın alma iş ve işlemleri.Kerem TELLİOĞLUMYO SekreterliğiAbdullah DENİZTüm işlerin aksamasıTaşınır işlerinin alımı, sayımı, kayıt işlemleri ve muhafaza edilmesi.Hakim ÇEVİKMYO SekreterliğiAbdullah DENİZBütçe kalemleri arasında uyumsuzlukHer türlü ödeme işlemlerinin zamanında ve eksiksiz yapılması.Kerem TELLİOĞLUMYO SekreterliğiAbdullah DENİZPersonel ve paydaşları zor duruma düşürmeHer türlü makine teçhizat ile demirbaşların bakım ve onarımlarının zamanında eksiksiz yapılmasıHakim ÇEVİKMYO SekreterliğiAbdullah DENİZTaşınır mal kaybı ve maddi kayıpEğitim-Öğretim Faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesiDers veren tüm akademik personellerMYO Bölüm BaşkanlıklarıHasan OSMANOĞLUEğitim ve Öğretimin aksaması2547 sayılı kanunda tanımlı Müdür Yardımcılığı görevleriMehmet Nedim UYGURMYO MüdürlüğüHasan OSMANOĞLUİdari ve Hukuki sorunlarSilopi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından bildirilmiş olan Akademik birimler ile bu birimlere tanımlanmış görevler Akademik PersonellerMYO MüdürlüğüHasan OSMANOĞLUTanımlı görevlerin aksaması sonucu doğabilecek idari ve hukuki sonuçlarERASMUS, FARABİ ve MEVLANA programınakatılan öğrencilerin takibi.Koordinatörlükler, Bölüm Başkanları ve DanışmanlarMYO MüdürlüğüHasan OSMANOĞLUTanıtım ve tercih edilme.Sivil savunma hizmetlerinindüzenli yürütülmesi, araç gereç temini ve personelin eğitimi.Görevli tüm personelMYO SekreterliğiAbdullah DENİZYangın ve diğertehlikelere karşı tedbirsizyakalanma.Kalorifer dairesinin bakımı,çalıştırılması ve kontrolü.Hişar ZEYREKSelim VURALMYO SekreterliğiAbdullah DENİZPatlama ve yangın.Jeneratörün bakımı veçalıştırılması.Mehmet Halil SARBOĞAHişar ZEYREKMYO SekreterliğiAbdullah DENİZİş ve maddi kayıpMYO Web Sayfasının GüncellenmesiKerem TELLİOĞLU  MYO Müdürlüğü ve SekreterliğiHasan OSMANOĞLUAbdullah DENİZİtibar Kaybı

17.01.2023