T.C.ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİSİLOPİ MESLEK YÜKSEKOKULURİSK ENVANTERİ (KÜTÜĞÜ) TABLOSUTemel RisklerOlasılıkŞiddetSkorÖnem DüzeyiRİSK SORUMLULUĞUKONTROL FAALİYETLERİAÇIKLAMAMaaş İşlemleri4520ÖnemliHasan OSMANOĞLUAbdullah DENİZKerem TELLOĞLUMaaş işlemlerinde veri girişlerinin yanlış veya zamanında yapılmaması nedeniyle maddi ve manevi hak kaybının yaşanmaması açısından veriler eksiksiz ve zamanında periyodik olarak kontrol edilmelidir.Maddi kayıp yaşanması ve çalışan personelin mağduriyetiSatın Alma İşlemleri5525Çok ÖnemliHasan OSMANOĞLUAbdullah DENİZSatın alma işlemleri 5018 Kamu Mali Kontrol Kanununa uygun olarak yapılmalıdır. Mevzuat değişimleri kontrol ve takip edilmelidir.İşlerin aksaması, Cezai sorumluluk ve memuriyet sicilinin bozulmasıÖğrenci İşleri5525Çok ÖnemliHasan OSMANOĞLUAbdullah DENİZKerem TELLİOĞLUÖğrenci özlük işleri ve öğrenci öğrenim iş ve işlemleri usulüne uygun yapılmalı ve takip edilmelidir.Öğrenci mağduriyeti, zaman kaybı, adli sorumluluklarÖdeme İşlemleri5525ÖnemliHasan OSMANOĞLUAbdullah DENİZAylık sabit ödeme işlemleri ile birlikte satın almadan doğan ödeme yükümlülükleri de usulüne uygun olarak zamanında yapılmalıdır.Maddi cezai işlem ve kurum-şahısların mağduriyetiTaşınır Mal İşlemleri5525ÖnemliHasan OSMANOĞLUAbdullah DENİZHakim ÇEVİKTaşınır mal alımlarının kaydı, devir edilmesi, devir alınması ve sayım yapılması gibi konular zamanında ve eksiksiz olarak Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yapılmalıdır.Yılsonu Maliye ve Sayıştay raporlarının uyuşmamasıKütüphane İşlemleri5525ÖnemliHasan OSMANOĞLUAbdullah DENİZHakim ÇEVİKKitapların muhafaza edilmesi ve korunması herhangi bir sebeple kayıp olması eksilmesinin önüne geçilmesi için aylık olarak sayımı yapılmalıdır.Yılsonu açık çıkması ve maddi kayıpTeknik Hizmetler5525ÇokÖnemliHasan OSMANOĞLUAbdullah DENİZKerem TELLİOĞLUOkulumuz her türlü iş ve işlemlerinin eksiksiz olarak yürütülmesi açısından; teknik işlerin zamanında, eksiksiz, iş ve personel güvenliğine azami dikkatle yapılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.İşlerin aksaması, kaza ve olay olması. Sakatlık veya daha fazla durumların oluşmasına engel olunmasıGüvenlik Hizmetleri5525 Çok ÖnemliHasan OSMANOĞLUAbdullah DENİZGüvenlik PersonelleriKurumun güvenliğinin sağlanması dış etkenlerden korunması amacıyla güvenlik personelinin özverili çalışması ve denetlenmesi amaçlanmalıdır. Her türlü sabotaj ve emniyet tedbirlerinin alınarak, takip ve kontrol edilmelidir.İtibar kaybı ve maddi kayıp, adli iş ve işlemlere maruz kalma.Temizlik Hizmetleri5525Çok ÖnemliHasan OSMANOĞLUAbdullah DENİZTemizlik  PersonelleriKantin PersoneliYemekhane PersoneliPersonel ve öğrencilerin daha nezih ve daha temiz bir ortamda bulunması açısından temizlik işleri günlük olarak kontrole tabi tutulması, temizlik işlerinde kullanılan kimyasalların talimatlar doğrultusunda kullanılması, okul, personel ve öğrenci hijyenine azami özenin gösterilmesi. Kantin, yemekhane gibi toplu gıda tüketimi yapılan yerleri standartlara uygunlugu sağlanmalıdır.Toplu ya da münferit olarak yaşanabilecek hastalık, zehirlenme gibi vakalar.Genel Hizmetler5525ÖnemliHasan OSMANOĞLUAbdullah DENİZHişar ZEYREKKış mevsiminde merkezi ısıtma sisteminin ve diğer tüm sıhhı sistemlerin, etkin olarak işletilmesi ve görevli personelin eğitimli, görevinin gereklerini kavramış ve benimsemiş olması.Isı dengesizliği, iş riski, güvenlik tedbirleri.Yangın, Deprem, Su baskını, İlk Yardım ve Sabotajlara karşı koyma5525Çok ÖnemliHasan OSMANOĞLUAbdullah DENİZTüm PersonelYangın, Deprem, Su baskını, İlk Yardım ve Sabotajlara karşı koyma amacıyla gerekli tedbirlerin alınarak, eğitimlerin periyodik olarak verilmesi ve bilgilerin güncel olasının sağlanması.Can ve mal kaybının önlenmesi

17.01.2023